Doplňující volby do Řídícího výboru České komory PMI, z.s.

Na základě rozhodnutí výboru České komory PMI svoláváme řádnou členskou schůzi dne 24. 1. 2019 od 19:30 s tímto programem:

 1. 19:30 zahájení schůze
 2. 20:00 okamžité svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů
 3. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Schválení řádných voleb
 5. Prezentace 
  1. zpráva o činnosti komory v roce 2018 a plán aktivit 2019 - S. Bílek
  2. zpráva o hospodaření komory v roce 2018 a rozpočet na 2019 - M. Mareček
  3. zpráva kontrolního výboru
 6. Volby prezidenta, členů výboru a kontrolního výboru

Podrobný program

1. Zahájení schůze 19:30

2. Svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů. Náhradní členská schůze hlasuje většinou přítomných členů.

3. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Schválení řádných voleb

Členská schůze schvaluje konání řádných voleb vedení České komory PMI, z.s. dne 24. 1.2019 formou hlasování na členské schůzi.

Funkce stávajícího prezidenta a 3 stávajících členů výboru zaniká zvolením nových členů výborů a prezidenta.

Voleni budou:

 • Prezident na dobu 2 let
 • Víceprezident pro Finance na dobu 2 let
 • Víceprezident pro Rozvoj na dobu 2 let
 • Víceprezident pro lokální aktivity na dobu 2 let

5. Prezentace a schválení

 1. zpráva o činnosti komory v roce 2018 a plán aktivit 2019 - S. Bílek
 2. zpráva o hospodaření komory v roce 2018 a rozpočet na 2019 - M. Mareček
 3. zpráva kontrolního výboru - P. Janiš/P. Šesták

6. Volby prezidenta a členů výboru

 • Distribuce volebních lístků
 • Osobní prezentace kandidátů – 5 minut.
 • Volba nových členů vedení České komory PMI, z.s.
 • Vyhlášení výsledků voleb

© 2019 Česká komora PMI