Profily přihlášených kandidátů do řádných voleb 24. 1. 2019

Na základě uveřejněné výzvy k řádným doplňovacím volbám do  Řídícího výboru České komory PMI přijal Nominační výbor níže uvedené kandidatury.

Kandidáti do Řídícího výboru

 Volby se budou konat dne 24. 1. 2019 od 17:30 hodin a to formou členské schůze v Praze v Raiffeisenbank Hvězdova 2b, Praha 4.

 

© 2019 Česká komora PMI