Nejdůležitější termíny voleb

 

 1.     Uzávěrka kandidatur je 28. prosince 2018. Do tohoto data (včetně) musí proběhnout tzv. nominace Nominačním výborem, což spočívá v tomto:

 

a.     Potenciální kandidát projeví zájem a vůli o kandidaturu na konkrétní pozici zasláním mailu na adresu ,

b.     V odpovědi Nominačního výboru bude doručena příslušná sada formulářů k vyplnění, kterou musí budoucí kandidát (opět mailem) odeslat zpět na mail Nominačního výboru do zmiňovaného 28. prosince 2018 včetně. Doporučuje se tudíž odeslat svůj kandidátský mail opravdu co nejdříve.

2.     Uzávěrka potenciálního seznamu voličů je 18. ledna 2019 (tzv. rozhodné datum voleb). Kdo bude chtít volit, musí nejpozději k tomuto datu včetně splnit příslušné podmínky, což zejména znamená mít zaplacené členské příspěvky PMI a být v systému veden minimálně od 1.12.2018 jako člen PMI.CZ. Mezi rozhodným datem voleb a samotnými volbami nebude možné stát se nově členem PMI.CZ.

3.     Volby proběhnou ve čtvrtek 24. ledna 2019 v rámci řádné členské schůze PMI.CZ.

Prosíme, pečlivě si prostudujte následující detailní výtah ze stanov, abyste správně porozuměli povinnostem a právům jednotlivých představitelů PMI.CZ, způsobům kandidatury, nominací, hlasování, voleb. Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na adresu Nominačního výboru . Těšíme se na vaše kandidátky!

Za Nominační výbor

Jana Hajduová, předsedkyně Nominačního výboru

Igor Luhan

Martin Diviš

 

© 2019 Česká komora PMI