Řídící výbor

  • Prezident - Stanislav Bílek (profil)

  • Víceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání - Roman Slivka (profil)

  • Víceprezident pro rozvoj - Jiří Svoboda (profil)

  • Víceprezident pro lokální aktivity - Vlastimil Poláček (profil)

  • Víceprezident pro programy - Martin Mareček (profil)

  • Víceprezident pro provoz - Karel Smíšovský (profil)

  • Víceprezident pro finance - Veronika Černíková (profil)

 

Kontrolní výbor

 

Kontakty na jednotlivé členy řídícího a kontrolního výboru najdete v jejich profilech viz. výše.

S obecnými dotazy se můžete obracet na e-mailovou adresu .  

© 2020 Česká komora PMI