Naši dobrovolníci

Děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří svou činností přispívají k chodu komory a spokojenosti našich členů. Bez vás by to zkrátka nešlo. :)

 

© 2020 Česká komora PMI