Blog

Před dvěma lety iniciovala Srbská komora PMI program pro popularizaci PM profese v Srbsku a blízkém regionu. Jeho dalšími cíli bylo také zvýšení povědomí o PMI jakožto vedoucí profesní organizace, akvizice nových členů a poskytnutí příležitosti pro další rozvoj členům stávajícím.

V srpnu 2015 pořádala srbská komora v rámci tohoto programu druhý ročník velmi úspěšné mezinárodní akce Project Society Conference, kterého se zúčastnilo více než 160 návštěvníků z řad členů PMI i široké veřejnosti.

Rakouská komora PMI zve své členy na konferenci HAPPY PROJECTS’14, s podtitulem Jeden management - Integrace projektů, procesů a řízení změn, která se koná 15.-16.5. 2014 ve Vídni.

Účastníci se mohou těšit na přednášející z Rakouska i zahraničí a témata jako:

 

  1. Teorie sociálního systému a konstruktivismus
  2. Udržitelný rozvoj
  3. Zahájení projektu jako základ projektového řízení
  4. Vztah mezi business analýzou, řízením změn a projektů

 

Zajímalo  by mě, co znamená konstruktivismus v projektovém řízení, tak pokud tam někdo pojedete, tak přijďte poreferovat.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Slovenská komora PMI je lokálním sdružením PMI na Slovensku. Aktivní činnost začíná rok před Českou komorou v roce 2011. S menším množstvím členů, jsou aktivity slovenské komory přibližně poloviční a zaměřují se na organizaci událostí, newsletter a projekt roku.

Ve dnech 13. a 14. června 2013 proběhne v polském Krakově Project & Analysis management summit. Spolupořadatelem je Krakovská pobočka PMI Poland Chapter. Pořadatelé nabízí slevy pro členy PMI.

Více informací a registraci najdete na stránkách akce.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

© 2020 Česká komora PMI