Blog

CACIO - Česká asociace manažerů informačních technologií -  vyhlašuje pod záštitou pana předsedy vlády České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu soutěž
IT projekt roku 2013

Cílem soutěže je každoročně ocenit nejlepší projekty vývoje a zavedení informačních technologií (IT), pečovat o jejich mediální prezentaci a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů.

Projekt do soutěže přihlašuje uživatel výsledků projektu, který může být současně autorem části či celého projektu, nebo i dodavatel, avšak s písemným souhlasem uživatele.

Předpokladem přihlášení projektu je to, že projekt byl již realizován (a to nejpozději v roce 2013) a již přináší uživateli očekávaný užitek. Termín uzávěrky přihlášek je 31. 12. 2013.  Do soutěže se lze přihlásit na stránkách CACIO - http://www.cacio.cz/vyzva-k-prihlaseni-do-souteze-itpr-2013/

Česká komora PMI je partnerem této soutěže. Dalšími partnery soutěže jsou CNZ, ICT Unie a VŠMIEP. Mediálním partnere je IDG.

 

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Vážení přátelé,

v roce 2013 jsme v rámci PMI CZ uspořádali 10 akcí pro členy a podobné množství akcí připravil i Projektový Underground. Mohli jste vybírat z bohaté nabídky od Grilování projekťáka, přes zenovou prezentaci, agilní řízení až k posezení v hospůdce.

A na co se můžete těšit v roce 2014?

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Dne 4. listopadu 2013 proběhlo v rámci akcí České komory PMI další "Grilování projekťáka".

 

Dne 11.10.2013 proběhla za obrovského zájmu členů přednáška Igora Luhana na téma "ROZDÍLY V ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A PROGRAMŮ – aneb jak jsem se učil řídit program". Prezentaci k přednášce můžete najít v sekci Sdílené dokumenty komory - Přednášky zde (dostupné po přihlášení).

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

V září proběhly dvě zajímavé akce naší komory. Čeho se týkaly a jaký měly průběh se dozvíte níže v textu.

© 2020 Česká komora PMI