Blog

Počet realizovaných interních projektů v českých firmách mírně roste, zároveň se zvýšil zejména počet větších, delších a dražších projektů. I tak se ale projekty často nedočkají dostatečné podpory vrcholového managementu a kvůli tomu končí neúspěchem. Vyplývá to z již desátého ročníku průzkumu projektového řízení v České republice za rok 2017, který s podporou České komory PMI uskutečnila poradenská společnost EY. Více o průzkumu zde.

Gratulujeme k již 10. ročníku průzkumu a ke skvělé práci, kterou EY na tomto poli odvádí. Moc se těšíme v PMI.CZ, až nám a našim členům kolegové z EY přijdou výsledky průzkumu představit ve větším detailu. Vždy to rozproudí zajímavou diskuzi mezi praktikujícími projekťáky! 

Ve středu 15.11.2017 jsme díky PwC Česká republika mohli obdivovat nejen velmi zajímavý prostor jejich Experience centra, ale zejména poutavou přednášku Jána Urigy, specialisty na inovace a strategické řízení změn z PwC, na téma „Proč i moudří lidé dělají (někdy) špatná rozhodnutí“.

Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a rezonuje nejen podnikatelským, ale také politickým a veřejným prostorem. Z čeho plyne iracionalita některých našich rozhodnutí? Proč se někdy chováme, přestože vybaveni silným analytickým aparátem a zkušenostmi, jako malé děti?  Je možné se tomu vůbec efektivně bránit nebo dokonce vyhnout? 

Jan Uriga nám během přednášky vysvětlil a na mnoha příkladech z praxe ukázal některé „vzorce chování“ – heuristiky – které náš mozek využívá, aby zrychlil naši reakci a zjednodušil život nám i sobě. Nemohli jsme si přát lepšího průvodce tímto tématem – Jan absolvoval PhD studium v Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd se zaměřením na sociální inteligenci a rozhodovací procesy lídrů. Svoje poznatky a zkušenosti využívá při mezinárodních projektech, kde právě změny a inovace naráží na mantinely lidské rezistence. Využívá také modely z behaviorální ekonomie, kterou v rámci PwC sítě rozvíjí.

„Chápat, ale hlavně umět předpovědět lidské chování se dá využít nejen v osobním, ale i pracovním životě. Mnoho firem včetně státních institucí založilo ve své interní struktuře oddělení, která se pro dobro svého byznysu touto tématikou zaobírají.“ říká Ján Uriga.

Jednou z mnoha heuristik, kterým se Jan věnoval, byla např. heuristika dostupnosti (z angl. availability heuristic), kdy máme silnou tendenci upřednostňovat informace, které si při rozhodování snadno vybavíme. Lidé preferují takové informace, se kterými se často setkávají. To může vést k iracionálnímu rozhodnutí právě kvůli zjednodušení či nedostatku informací o daném tématu. Největší zkreslení tak může vyvolat u méně častých událostí nebo témat. Tento jev se často využívá v marketingu, ale setkáváme se s ním čím dál častěji i v politice.

 

Ve středu 8.11. proběhl na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně večer s PMI.CZ na téma Project Management Best Practices & Lessons Learned. Jednalo se o sérii zajímavých přednášek na témata, která silně rezonují dnešním světem projektového řízení. 

Tomáš Szaszi Peter Franík David Krobot

 

Představení PMI a České komory PMI zajistil PMI.CZ Vicepresident pro Brno Tomas Szaszi. Kromě úvodu měl Tomáš připravený pro účastníky večera ještě jeden bonbónek, přednášku o Design Thinkingu. 

 

Velmi zajímavé a určitě také hodně jiskřivé téma, které rozděluje komunitu projektových manažerů už od okamžiku, kdy se poprvé objevilo, přinesl na večerní setkání také Pavel Hrůza. Srovnával přístupy k řízení projektů Waterfall vs. Agile, což ještě opepřil tím, že se do tohoto srovnání pustil v průmyslové oblasti málo představitelné, a to Aerospace. 

Peter Franik představil posluchačům své postřehy o fungování Projektového řízení ve start-upu a poslední z přednášejících, David Krobot, povídal o Project Management praktikách ve své praxi.

 

Mnoho výzkumů se zaměřuje na projektové manažery s dlouholetou praxí. Jak se ale k projektovému řízení tito lidé vlastně dostali? Kde získali vzdělání v projektovém řízení? V současné době probíhá výzkum, který je součástí diplomové práce studentky Vysoké školy ekonomické v Praze. I s Vaší pomocí může odhalit jeden z aspektů těchto otázek. Výzkum si klade za hlavní cíl zjistit, zda a případně jak se absolventi vysokých škol uplatňují v projektovém řízení.

Jakými tématy se výzkum zabývá?

  • Specifiky výuky projektového řízení na vysokých školách v ČR
    • (výuka a praxe, spokojenost s výukou)
  • Prvním zaměstnáním absolventů v projektovém řízení
    • (připravenost absolventů pro výkon povolání, specifika zaměstnavatele)
  • Zjištěním představy absolventů o kariéře v projektovém řízení

Pokud jste v posledních pěti letech zakončili vysokoškolské prezenční navazující magisterské studium, pomozte, prosím, vyplněním dotazníku, které Vám nezabere více než 10 minut a jehož odpovědi jsou zcela anonymní. 

Výsledky výzkumu budou dohledatelné jednak prostřednictvím diplomové práce skrze databázi kvalifikačních prací VŠE, nebo můžete přímo v dotazníku uvést kontakt, kam Vám budou výsledky zaslány.

Děkujeme!

Zajímají vás nové informace ze světa projektového řízení a managementu?

Sledujte náš profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pmi-czech-republic-chapter

nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/czpmi/

Těšíme se na vaše komentáře!

© 2020 Česká komora PMI