Vážení členové, členky České komory PMI,

rád bych Vás touto cestou poprosil o možnou spolupráci při zpracování bakalářské práce (BP).

Jsem studentem Univerzity Pardubice a připravuji BP na téma „Modely hodnocení úrovně projektového řízení a jejich uplatnění v praxi“. V rámci praktické části plánuji s pomocí dostupných modelů hodnocení úrovně projektového řízení, které vychází ze standardů projektového řízení (Organizational Project Management Maturity Model, Portfolio, Program and Project Maturity Model a Referenční model IPMA) buď provést posouzení úrovně projektového řízení v praxi konkrétního podniku/organizace, nebo strukturovaný rozhovor ohledně provedeného hodnocení.

Strukturovaný rozhovor bych rád provedl jak v hodnoceném podniku/organizaci, tak s lidmi, kteří hodnocení prováděli. Očekávám, že strukturovaný rozhovor by probíhal maximálně 2 hodiny.

V případě ohodnocení úrovně projektového řízení v daném podniku/organizaci by byla časová náročnost o něco vyšší. Benefitem této podoby spolupráce by pro podnik/organizaci byla zpětná vazba ohledně výsledné úrovně projektového řízení. Výstupy je možné v BP prezentovat anonymně.  

Předem děkuji za posouzení této možnosti spolupráce a předem děkuji za vstřícnost členům České komory PMI, kteří na tuto výzvu zareagují.

Ondřej Táborský

V případě zájmu mne prosím kontaktujte na e-mail: ondra.tab(at)gmail.com , st50334(at)student.upce.cz

tel: +420737084586

© 2019 Česká komora PMI