Ve středu 15.11.2017 jsme díky PwC Česká republika mohli obdivovat nejen velmi zajímavý prostor jejich Experience centra, ale zejména poutavou přednášku Jána Urigy, specialisty na inovace a strategické řízení změn z PwC, na téma „Proč i moudří lidé dělají (někdy) špatná rozhodnutí“.

Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a rezonuje nejen podnikatelským, ale také politickým a veřejným prostorem. Z čeho plyne iracionalita některých našich rozhodnutí? Proč se někdy chováme, přestože vybaveni silným analytickým aparátem a zkušenostmi, jako malé děti?  Je možné se tomu vůbec efektivně bránit nebo dokonce vyhnout? 

Jan Uriga nám během přednášky vysvětlil a na mnoha příkladech z praxe ukázal některé „vzorce chování“ – heuristiky – které náš mozek využívá, aby zrychlil naši reakci a zjednodušil život nám i sobě. Nemohli jsme si přát lepšího průvodce tímto tématem – Jan absolvoval PhD studium v Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd se zaměřením na sociální inteligenci a rozhodovací procesy lídrů. Svoje poznatky a zkušenosti využívá při mezinárodních projektech, kde právě změny a inovace naráží na mantinely lidské rezistence. Využívá také modely z behaviorální ekonomie, kterou v rámci PwC sítě rozvíjí.

„Chápat, ale hlavně umět předpovědět lidské chování se dá využít nejen v osobním, ale i pracovním životě. Mnoho firem včetně státních institucí založilo ve své interní struktuře oddělení, která se pro dobro svého byznysu touto tématikou zaobírají.“ říká Ján Uriga.

Jednou z mnoha heuristik, kterým se Jan věnoval, byla např. heuristika dostupnosti (z angl. availability heuristic), kdy máme silnou tendenci upřednostňovat informace, které si při rozhodování snadno vybavíme. Lidé preferují takové informace, se kterými se často setkávají. To může vést k iracionálnímu rozhodnutí právě kvůli zjednodušení či nedostatku informací o daném tématu. Největší zkreslení tak může vyvolat u méně častých událostí nebo témat. Tento jev se často využívá v marketingu, ale setkáváme se s ním čím dál častěji i v politice.

 

© 2018 Česká komora PMI