Ve středu 8.11. proběhl na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně večer s PMI.CZ na téma Project Management Best Practices & Lessons Learned. Jednalo se o sérii zajímavých přednášek na témata, která silně rezonují dnešním světem projektového řízení. 

Tomáš Szaszi Peter Franík David Krobot

 

Představení PMI a České komory PMI zajistil PMI.CZ Vicepresident pro Brno Tomas Szaszi. Kromě úvodu měl Tomáš připravený pro účastníky večera ještě jeden bonbónek, přednášku o Design Thinkingu. 

 

Velmi zajímavé a určitě také hodně jiskřivé téma, které rozděluje komunitu projektových manažerů už od okamžiku, kdy se poprvé objevilo, přinesl na večerní setkání také Pavel Hrůza. Srovnával přístupy k řízení projektů Waterfall vs. Agile, což ještě opepřil tím, že se do tohoto srovnání pustil v průmyslové oblasti málo představitelné, a to Aerospace. 

Peter Franik představil posluchačům své postřehy o fungování Projektového řízení ve start-upu a poslední z přednášejících, David Krobot, povídal o Project Management praktikách ve své praxi.

 

© 2018 Česká komora PMI