Zápis pověřeného člena Výboru z volby rozhodnutí per rollam konané ve dnech 4.9. do 26. 9. 2017 do 20:00 hod.

 

Návrh k volbě rozhodnutím per rollam:

Souhlasím se závěry Výboru České komory PMI konaného dne 30.8.2017 (ke stažení v sekci Provozní dokumenty)? ano/ne

Pověřený člen Výboru přepočítal všechny došlé e-maily a zkontroloval jednotlivá vyjádření k otázce rozhodování s výsledkem:

92 % zúčastněných členů souhlasí se závěry Výboru České komory PMI konaného dne 30.8.2017. Martin Kališ je tedy běžnými členy České komory PMI potvrzeným Viceprezidentem pro Rozvoj.

 

V Praze, dne 27. 9. 2017

 

Zdislav Boháček

Viceprezident pro provoz

© 2018 Česká komora PMI