Vážení členové České komory PMI,

13. června 2017 v prostorách T-Mobile na adrese Tomíčkova 2144/1, Praha 4 od 17:00h se uskuteční řádné konání 6. Členské schůze České komory PMI.

Pro případ, že nebude dosaženo usnášeníschopnosti, a v souladu se stanovami, tímto zároveň vyhlašujeme termín konání případné náhradní 6. Členské schůze České komory PMI a to na 13. června 2017 od 19:30h v prostorách T-Mobile na adrese Tomíčkova 2144/1, Praha 4

Program Členské schůze České komory PMI je následující:

  1. Zpráva o činnosti a Účetní uzávěrka 2016
  2. Zpráva kontrolního výboru
  3. Cíle České komory PMI a Rozpočet na 2017
  4. Prezentace výsledků voleb do Výboru

Volby do Výboru České komory PMI proběhnou v termínu 29.5. – 11.6. V tomto období budete mít možnost elektronicky volit / hlasovat pro nejlepšího z kandidátů na pozice:

  1. Viceprezident pro Profesní rozvoj a vzdělávání,
  2. Viceprezident pro Provoz,
  3. Viceprezident pro Programy a
  4. Viceprezident za podvýbor Brno.

Rozhodné datum voleb (tj. datum ke kdy se určí seznam právoplatných voličů) je 26.5.

Rozhodné datum kandidatury (tj. datum do kdy bude možné na jednotlivé pozice kandidovat) je 19.5.

Aleš Zeman

© 2018 Česká komora PMI