Blog

Coming soon...

Coming soon...

PMI nabízí komplexní certifikační program pro odborníky s různou úrovní zkušeností, který podpoří jejich kariérní růst. V současnosti je k dispozici osm certifikací:

 • Project Management Professional (PMP)®
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
 • Program Management Professional (PgMP)®
 • Portfolio Management Professional (PfMP)®
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
 • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)SM
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Project Management Professional (PMP)®

Certifikace PMP prokazuje mistrovskou úroveň dovedností potřebných pro řízení projektu. Držitelé certifikace PMP objektivně dosahují lepšího platového ohodnocení než jejich necertifikované protějšky. Pro získání certifikace PMP je nutné splnit požadavky, které objektivně zhodnotí zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti uchazeče.

Přehled kursů k přípravě na tuto úroveň najdete na http://mypmi.eu/?MenuID=16&Detail=1&ItemID=21.

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Certifikace CAPM je navržena speciálně pro členy projektových týmů. Certifikace CAPM má za cíl zlepšit celkový úspěch projektu tím, že zajistí dostatečnou znalost projektového řízení i v rámci projektového týmu. Uchazeč o certifikaci CAPM, musí splnit příslušné požadavky na vzdělání a odborné znalosti. Narozdíl od jiných certifikací však uchazeč nepotřebuje prokazovat předchozí zkušenosti v oboru. Musí také složit zkoušky, které hodnotí jeho znalosti standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Přehled kursů k přípravě na tuto úroveň najdete na http://mypmi.eu/?MenuID=16&Detail=1&ItemID=21.

Program Management Professional (PgMP)®

Certifikace PgMP nabízí první osvědčení PMI, které prokazuje dovednosti jak v oblastech řízení projektů, tak i programů. Předpokladem získání této certifikace je splnění podmínek v oblasti zkušeností, vzdělání a odborných znalostí a absolvování přísného procesu posouzení žádosti uchazeče o certifikaci a tří vyhodnocení. Certifikace CAPM, PMP nebo PMP-SP nejsou pro získání certifikace PgMP nutné.

Portfolio Management Professional (PfMP)®

Certifikace PfMP slouží držiteli k prokázání schopnosti koordinovaně řídit jedno či více portfolií k dosahování cílů organizace. Tyto osoby jsou zodpovědné za realizaci Portfolio Management procesů, komunikaci celkového vývoje portfolia důležitým zainteresovaným stranám napříč organizací a tvorbu doporučení k dalšímu rozvoji portfolia. Zatímco projektový a programový manažeři se typicky soustředí na to "dělat věci správně", úkolem manažera portfolia je pomoci organizaci "dělat ty správné věci".

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-ACP musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti Agile projektového řízení. A to především v oblastech postupného plánování, iterativní a inkrementální dodávky, rychlé a pružné reakce na změnu a otevřené komunikace mezi zúčastněnými subjekty.

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)SM

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-PBA musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti efektivní práce se zainteresovanými stranami (stakeholdery) za účelem definice jejich požadavků, utváření výstupu projektů a vedení k dosažení přínosů projektů.

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-RMP musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti identifikování a hodnocení rizik projektů při současném plánování nápravných akcí a zhodnocování příležitostí.

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-SP musí prokázat své znalosti, dovednosti a zkušenosti v oboru oblasti plánování projektů. PMI-SP poskytuje odborné znalosti zejména pro tvorbu a udržování časových harmonogramů projektu.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Členství v České komoře PMI Vás propojí s místní sítí odborníků v oblasti projektového řízení. Podpoříme Váš odborný rozvoj a budete mít příležitost se setkávat s kolegy pracujícími v různých odvětvích prostřednictvím společných aktivit a vzdělávacích programů.


Přínos členství v České komoře PMI:

 • platforma pro sdílení zkušeností z projektového řízení,
 • kontakt s kolegy oboru v rámci České republiky napříč různými odvětvími (nejen IT),
 • posilování vazeb s odborníky s  certifikací PMI,
 • příležitost pro získání certifikace PMI,
 • udržování a rozvoj kontaktů s globální komunitou PMI,
 • přístup k informacím z místních organizací o trendech v projektovém řízení,
 • podpora vašeho názoru projektového vedoucího prostřednictvím spolehlivé globální organizace,
 • pomoc projektovým manažerům v jejich orientaci na trhu práce.


Jako člen PMI získáte řadu výhod, které podpoří nejen váš kariérní růst, ale i váš úspěch obecně:

 • Přístup k exkluzivním informacím dostupným na webu PMI.org
 • Digitální edice Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) a dalších publikací PMI, které si můžete stáhnout do počítače
 • Sdílení znalostí a navazování kontaktů přes jednotlivé komory PMI a „Communities of Practice“
 • Online přístup ke knihám a článkům o podnikání a řízení projektů
 • Příležitost dobrovolné činnosti v různých komunitách PMI, certifikačním nebo výzkumném programu a dalších oblastech
 • PM Network® - populární měsíčně vycházející publikace zabývající se novinkami a trendy v oboru projektového řízení.
 • PMI Today® - populární měsíčně vycházející zpravodaj zaměřený na zprávy a události z organizace PMI.
 • Project Management Journal®zpravodaj přinášející informace o posledních výzkumech, teoriích a dalších akademických aktivitách dotýkajících se projektového řízení.
 • Přístup k prémiovým článkům, nástrojům a vzorovým dokumentům na komunitním webu ProjectManagement.com.
 • Slevy na certifikační zkoušky PMI a jejich obnovu.
 • Volně dostupná školení v podobě e-learningu
 • a mnoho dalších …

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Jste-li již v současnosti členem PMI a přejete si připojit se k České komoře PMI, pak prosím:

 • přihlašte se ke svému účtu na webu PMI.org a otevřete si sekci PMI Local Chapters;
 • v seznamu zemí zvolte Czech Republic;
 • klikněte na tlačítko Join a postupujte dále dle uvedených instrukcí.

Stávající členové PMI se mohou připojovat k místním komunitám kdykoliv před obdobím, kdy jim zbývá méně než tři měsíce do doby vypršení jejich členství. Chcete-li se přidat k naší komunitě, ale nejste zatím členem PMI, navštivte prosím nejdříve sekci Membership na webu PMI.org.

Máte-li zájem o více informací o naší organizaci, neváhejte se obrátit přímo na  prezidenta České komory PMITato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na e-mail podpory Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

© 2019 Česká komora PMI