Blog

V pondělí 19.11. vyšel náš pravidelný měsíčník PMI.CZ Newsletter 11/2012. V úvodníku se Martin Mareček zamýšlí nad specifiky pracovního trhu PM u nás, Aleš Zeman si zase všímá na stránkách pmi.org sekce věnované hledání práce. Dozvíte se, jak proběhly naše podzimní akce a co chystáme na zimu v komoře i v undergroundu. V závěru najdete krátký sloupek našeho "zahraničního zpravodaje" Michala Hanzala o švédské komoře PMI.

Newsletter 11/2012 je ke stažení zde, starší čísla můžete najít zde.

Přejeme zajímavé a příjemné čtení.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

2012

Listopad 2012

Říjen 2012

Září 2012

Srpen 2012

Červen 2012

2010

Červenec 2010

Září 2010

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Rádi bychom Vás informovali, že nyní garantujeme odpověď do dvou pracovních dnů na veškeré dotazy adresované na

Neváhejte se nás zeptat na certifikace, členství  a další body týkající se Project management Institute a České komory PMI.  Na Váš mail odpoví jeden ze členů výboru České komory PMI do dvou pracovních dnů.

V případě jakýchkoliv podnětů týkajících se této služby neváhejte kontaktovat garanta odpovědny, Petra Janiše, PMP,

Hezký den

Vaše komora PMI

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

V únoru se opět uskutečnilo neformální setkání členů komory, a to v Balounově hospůdce u Břízy na Starém Spořilově v klidné vilové čtvrti. Termín byl úterý 5.2. od 18:00. Měli jsme rezervován salonek v zadní části restaurace, jež byl zřetelně označen logem komory. Doufáme, že jste byli spokojeni ...

Další prázdninové setkání proběhna na stejném místě ve středu 24.7. Přijďte vzájemně podiskutovat o tématech, která s projektovým řízením souvisí a řekněte nám, členům výboru, svá očekávání a potřeby. Budeme se těšit na viděnou.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

V současné době dobíhá první běh společné přípravy na certifikaci Program Management Professional (PgMP) a chystá se druhý běh. Myšlenka této společné přípravy vychází ze skutečnosti, že na tuto certifikaci není dosud žádné ucelené školení, což je dáno zejména tím, že zkušební otázky jsou zejména stavové, ověřující životní a odbornou zkušenost dotyčného s řízením programů. Na světě je zatím něco přes 300 držitelů této certifikace s tím, že v České republice je zatím pouze jediný PgMP a tím je současný prezident České komory PMI - Igor Luhan. Na tuto certifikaci, která je de facto nejvyšší certifikační úrovní v rámci PMI, se připravujeme společně formou prezentací na předem vybraná konkrétní témata. Během prvního běhu společné přípravy postupně vznikla ucelená škála prezentací, která bude dobrým výchozím podkladem pro další následovníky.

 

Jak to vlastně funguje?

Po ustanovení skupiny společné přípravy včetně jejího mentora je vypsán seznam témat, která je potřeba obsáhnout pro dosažení úspěchu při vlastní certifikaci. Mentor po dohodě s členy skupiny připraví rámcový harmonogram schůzek (v prvním běhu byly schůzky na měsíční bázi) a přidělí přípravu tématu dvěma členům skupiny. Daná témata jsou pak na jednotlivých schůzkách prezentována a společně diskutována, kdy jedním z nezanedbatelných přínosů je i výměna praktických zkušeností souvisejících s tématem.
Dalším významným přínosem je i vzájemná pomoc a motivace "prokousat se" skrze přihlašovací formulář PMI, který je ještě výživnější nežli ten na PMPcertifikaci.

 

Co mě to dá?

- Zvýším svoji bonitu na pracovním trhu (PgMP je celosvětově uznávaná certifikace pro programové řízení)
- V týmu mám lepší motivaci (když oni, tak já také)
- Neřeším spoustu věcí, protože řešení je už známo
- Mám se s kým poradit, neztrácím čas sáhodlouhým zjišťováním a ověřováním
- Pomůžu ostatním už tím, že svá témata zpracuji ze svého úhlu pohledu

Zajímá mě to, co mám pro to udělat?

Napište mail na adresu
Do mailu uveďte své časové možnosti pro společnou přípravu a vaše základní očekávání od společné přípravy.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

© 2020 Česká komora PMI