Vítejte na webu České komory PMI!

Kdo jsme

talent triangleČeská komora PMI je lokální komunitou Project Management Institute (PMI). Sdružuje zejména profesionály pracující s rodinou standardů kolem Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Jejím posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

Zjistit více...


Nejnovější příspěvky na blogu

Proč i moudří lidé dělají (někdy) špatná rozhodnutí?

středa 8. listopad 2017 0:11

Býváte často ohromeni iraciálností lidí okolo Vás? Dokonce i těch, kteří jsou vysoce postavení a hluboce respektovaní? Anebo se to stává i Vám, že vlastním činnostem a rozhodnutím chybí zjevná logika? Odkud pocházejí tato rozhodnutí? Odkud pocházejí všechny ty chyby, které děláme zas a znovu? A ta nejdůležitější otázka: jak se jim můžeme vyhnout? 

Odpovědi na tuto a řadu podobných otázek přicházejí z behaviorální ekonomie, vědy na hranici mezi ekonomií a psychologií, která zkoumá lidské chování a rozhodování.

Ve středu 15. 11. 2017 večer od 18:30 do 20:30 v Experience Centru PwC, na adrese Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, se ponoříme do hledání odpovědí na tyto otázky s nadějí, že je budete sami umět zužitkovat jak v profesním, tak osobním životě. Přihlásit se na tuto akci je možné v Kalendáři akcí. NEVÁHEJTE, kapacita je omezená a přednášková místnost se rychle zaplňuje! 

Hledat odpovědi nám pomůže průvodce z nejpovolanějších, Ján Uriga, Senior Manager PwC Advisory. Ján Uriga získal PhD na Ústavu experimentální psychologie SAV, kde se věnoval výzkumu a aplikaci sociální inteligence a rozhodovacích procesů lídrů. Od roku 2013 do 2009 pracoval jako HR manager ve veřejné správě a mezinárodních korporacích. Od roku 2010 se věnuje konzultačním projektům v oblasti strategického řízení změn, inovacím leadershipu a rozvoji firemní kultury. Externě vyučuje na FSEV a vede MBA kurzy change managementu a leadershipu na Vídeňské technické univerzitě. V PwC je spoluodpovědný za vedení a rozvoj kompetenčního centra v oblasti firemních transformací na Slovensku a v České republice. 
Pražské Experience centrum PwC je komplexní ekosystém, kde v neustále se vyvíjejícím fyzickém i digitálním prostředí pracují kreativci spolu s odborníky z různých odvětví. Koncepčně lze centrum charakterizovat třemi slovy – podnikání, zkušenost, technologie. Proto se v angličtině používá zkratka BXT (Business, Experience, Technology). Pražské Experience centrum PwC je především o spolupráci, rychlém prototypování a inovacích. Není to pouhá přehlídka technologických vychytávek. Ale samozřejmě tam na ně také narazíte. Součástí prostoru jsou např. internet věcí (IoT), jedna z největších 3D tiskáren v Praze, tiskárna na jídlo, zařízení pro rozšířenou realitu nebo roboti. Je to prostor, kde se spolupracuje s nejrůznějšími odborníky a klienty. V rámci metodologie BXT byly vyvinuty ukázky toho, jak lze si lze představit banku budoucnosti nebo jak bude vypadat automobilový sektor či průmysl 4.0.

Vstupné je 0,- Kč (resp. dobrovolné). 

Za realizační tým se na vás těší

Stanislav Bílek

 

WBS – Základní stavební kámen projektu

neděle 5. březen 2017 17:52

Work Breakdown Structure (WBS) začala být užívána začátkem 60. let 20. století u projektů Ministerstva obrany USA a agentury NASA. WBS vznikla jako iniciační techni-ka pro plánování a kontrolu velkých projektů. Brzy se ale stala povinnou součástí všech projektů. Dnes je základním nástrojem pro řízení rozsahu projektu ze strany projektové-ho manažera a jeho týmu. PMI definuje WBS jako „the WBS is a hierarchical decomposi-tion of the total scope …“ a také říká, že „the WBS organizes and defines the total scope of the project …“ (PMBOK® Guide, Fifth Edition, PMI 2013). Bez WBS bychom si tedy projekt neměli umět přestavit.

V současné době se WBS přiznává trojí podoba, podle způsobu její tvorby: Process-Oriented (rozklad skrze procesy projektu), Action-Oriented (rozklad skrze klíčové aktivi-ty projektu), Deliverable-Oriented (rozklad skrze dodávky a přínosy projektu). Rozklad ve WBS jde vždy přes pracovní balíky až k atomickým činnostem s uvedením odpověd-ností, nákladů, aj. Jde jen o úhel pohledu, pro který se u svého projektu rozhodneme. Také záleží na osobách, které chceme a potřebujeme ke tvorbě WBS přizvat. Pokud budeme chtít přizvat významné stakeholdery (např. sponzora), Deliverable-Oriented se přímo nabízí, pokud se budeme chtít více zaměřit na své týmové vedoucí, je výhodnější sáhnout po Action-Oriented, atp.

Pro tvorbu WBS platí několik doporučení a pravidel. Uveďme si zde ty základní a klíčová:

  • Kód WBS - hierarchické číslování každého prvku WBS od samého počátku a od samého vrcholu (kód WBS má pro projekt roli unikátního identifikátoru).
  • Pravidlo 100% - jakákoliv práce nebo subdodávka v projektu musí být uvedena ve WBS, tj. WBS musí zachycovat vše, co se v projektu odehrává.
  • Pravidlo 8/80 – prvek WBS na poslední úrovni, tj. obvykle aktivita projektu, by měla být vztažena vždy k činnosti v rozsahu pracnosti 1 až 10 pracovních dnů zdroje.
  • Pravidlo odpovědnosti – prvek WBS na poslední úrovni musí mít jednu odpo-vědnou osobu.
  • Přiměřená hloubka struktury WBS – počet úrovní by měl odpovídat velikosti projektu a jeho organizaci (za minimální až ideální hloubku jsou považovány 4 úrovně).

Sdílení a komunikování WBS – rozsah projektu by měly znát všechny důležité a zapojené strany a osoby projektu, nejen projektový tým.WBS lze vytvořit buď metodou Top-Down nebo Bottom-Up. Záleží na povaze projektu a zkušenostech projektového týmu. Pokud je projektový manažer a jeho tým zkušený, a předmětem projektu je dodání produktů a služeb, o kterých máme řadu dobrých a podrobných informací, je možné sáhnout po metodě Bottom-Up. Skládání rozsahu projektu z jednotlivých aktivit, pracovních postupů nebo užívaných materiálů či technických postupů, do vyšších úrovní, tj. pracovních balíků, dodávek či výstupů projektu, bývá náročnější a vyžaduje cvik a odbornou znalost. První přístup, Top-Down, je snazší a přeje méně zkušenému – o projektu nemusíme vědět mnoho. Podmínkou ale bývá zapojení klíčových stran a odborných expertů do tvorby WBS – sami ji nepostavíme dobře. Proto PMI jednoznačně doporučuje postupovat metodou Top-Down.

Jan Bartoška


Využíváte online kurzy nabízené PMI?

neděle 12. únor 2017 9:35

Jedním ze způsobů, jak získat PDUs jsou online kurzy nabízené PMI. Na webu pmi.org naleznete kurzy pokrývající celý PMI Talent Triangle a díky rozličným filtrům (např. počtu získaných PDUs, oblasti nebo ceny) si rychle najdete co nejpřínosnější téma. Navíc máte možnost využít různé akční balíčky.

PMI také pokračuje ve zkoumání možností agilních přístupů, nedávno se spojila s Agile Alliance a připravuje Agile Practice Guide s touto vizí: "Enabling better results by equipping practitioners to become more agile and integrate additional tools through the application of situational guidelines". Pokud vás zajímají podrobnosti podívejte se na i jinak velmi zajímavý blog ze světa agilu "Agile-in-Practice" na partnerském webu projectmanagement.com.PMI CZ na Facebooku

© 2017 Česká komora PMI